Categories

Carret Verificar  

Cap producte

0,00 € Despeses de tramesa
0,00 € Total

1. TITULARITAT DEL WEB:

SODINTEX, S.L.

C/ Diputación, 237, 1º 3ª, 08007 Barcelona
Tel:
93.487.50.11

e-mail: [email protected]
NIF:
B-58409848.
Registre Mercantil: Tomo 8704, Sección 2ª, Folio 128, Hoja 100655, Insc. 1ª

________________________________

En cas de dubte sobre aquestes condicions, pot contactar amb nosaltres a les dades  indicades.2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS:

Aquestes condicions (en endavant denominades "avís legal") tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de SODINTEX, S.L.  (en endavant “EL TITULAR”).

L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

EL TITULAR pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.

Aquest web s’ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials del TITULAR.

 

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI:

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.

Està expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il.lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR.

2.  Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial del TITULAR o de tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar.

3.  Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics del TITULAR o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva del TITULAR o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel.lectual i industrial.

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel.lectual del TITULAR i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’otorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.

L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.

EL TITULAR es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.

EL TITULAR es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.


EL TITULAR farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.

EL TITULAR farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

EL TITULAR s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el RGPD 2016/679 UE.

Legitimació del tractament:

La base de legitimació del tractament de les seves dades és la següent: Consentiment de l'interessat Si ens dóna el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials i portarem a terme els tractaments relacionats amb l'abast del consentiment i amb les finalitats informades.

Finalitat del tractament:

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.

Les dades de caracter personal que ens proporcioni a través de l'enviament de correus electronics, així com les dades a les quals EL TITULAR  accedeixi com a conseqüencia de la seva navegació, consultes o sol.licituds realitzades a través del Lloc Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat del TITULAR i el proposit del qual és la d'atendre a consultes o sol.licituds, així com elaborar el seu perfil d'usuari sobre la base dels seus habits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interes.

Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers. En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l'envia-ment de les newsletters, l'emmagatzematge de dades o de pàgines web,  amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com Encarregats del Tractament i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment seran eliminats.

Drets:

L'usuari podra revocar el consentiment prestat al paragraf anterior i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposicióndirigint-se a tal efecte, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI, a l’adreça  C/ Diputación, 237, 1º 3ª, 08007 Barcelona ó per correu electrònic a [email protected]

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.


7. COOKIES


EL TITULAR pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep, tot i que això pot anar en detriment d’alguna funcionalitat.

8. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:

No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web EL TITULAR o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que EL TITULAR col.labora, és un soci col.laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.

L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de EL TITULAR dels seus continguts o serveis.

 

9. MENORS DE CATORZE ANYS

Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

10. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

11. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

EL TITULAR, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.

website by ·Pardebits·